FxPro Help Centre: FxPro Edge

Bagaimana untuk meletakkan pesanan yang belum selesai pada FxPro Edge?

Perintah tertunda adalah panduan untuk membuka kedudukan apabila alat mencapai harga tertentu yang ditentukan oleh anda. Anda boleh membuat pesanan tertunda melalui kotak dialog 'Order' utama dengan memilih tab 'Limit' atau 'Stop'. Selepas itu, dialog akan membolehkan anda menetapkan harga had dan tarikh / masa tamat untuk pesanan tertunda.

Pending Order 1

. Ingatlah bahawa had Beli dan Jual mestilah ditetapkan di atas harga pasaran semasa manakala berhenti Beli dan Jual mestilah diletakkan di bawah harga pasaran semasa.

Di samping itu, anda boleh meletakkan pesanan yang belum selesai dengan mengklik kanan pada carta.

Pending Order 2

Was This Article Helpful?