Ejen Terikat

Di bawah anda boleh mendapatkan maklumat terkini yang berkaitan dengan mana-mana Perjanjian Ejen Terikat antara FxPro dan mana-mana rakan kongsi kami.

1. Perjanjian Ejen Terikat antara FxPro Financial Services Ltd dan Magyar Forex KFT telah ditamatkan berkuat kuasa 28 Januari 2016.

2. Perjanjian Ejen Terikat antara FxPro Financial Services Ltd dan Praxis Project Promoting Services Sales PersonPC - Delta Forex Group telah ditamatkan berkuat kuasa 13 November 2015.