Ejen setia

Di bawah ini, anda boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai sebarang Perjanjian Gabungan dekat antara FxPro dan mana-mana rakan kongsi kami.

1.Perjanjian agensi mengikat antara FxPro Financial Services Ltd dan Magyar Forex KFT telah tamat tempoh pada 28 Januari 2016.

2. Perjanjian ejen mengikat antara FxPro Financial Services Ltd dan Praxis Project Menggalakkan PersonPC Single Perkhidmatan Sales - Delta Forex Kumpulan telah ditamatkan pada November 13, 2015.