Dasar privasi

Dasar privasi kami yang di bawah menjelaskan terliti bagaimana FxPro mengendalikan pengumpulan, pengurusan dan perlindungan semua maklumat pengguna rahsia.

Pengenalan

Privasi anda sangat penting pada kami. Kami komited untuk melindungi dan menghormati data peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan jenis data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda apabila anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan kami, kami akan menggunakan date peribadi anda, kapan dan siapa yang berkongsi dan cara bagaimana kami menyimpan selamat. Ia juga memperincikan hak anda mengenai pengedalian maklumat peribadi anda dan cara anda boleh melaksanakannya. Sila luangkan masa untuk membaca dan memahami dasar ini.

Kadang-kadang, kami mungkin membuat perubahan pada Notis ini, dan adalah penting bahawa anda periksa Notis ini untuk dapat kemas kini. Sebarang maklumat peribadi yang kami pegang disesuaikan oleh notis privasi yang berlaku pada masa itu. Kami membuat perubahan yang kami anggap penting, kami akan menghubungi anda.

Sila ambil perhatian bahawa pemberitahuan ini ditunjukan kepada pelanggan propek. Jika anda seorang pekerja FxPro, kontraktor FxPro atau pembekal khidmat pihak ketiga, profil peribadi anda akan digunakan berkaitan dengan kontrak pekerjaan anda, hubungan kontrak atau dibawah dasar kami sendiri dan boleh didapati dengan cara hubungi kami.

Sebarang rujukan kepada 'kami', ‘miliki kamii’ atau ‘FxPro’ dalam notis privasi ini adalah rujukan kepada setiap kumpulan syarikat di FxPro kerana konteks permintaan kecuali ada peraturan lain

Begitu juga, sebarang rujukan kepada ‘anda’, ‘milik anda’, atau ‘anda sendiri’ dalam notis privasi ini adalah rujukan kepada mana-mana pelanggan dan pelanggan propek kami apabila konteks permintaan kecuali ada peraturan lain.

Dengan mengakses ke website kami, termasuk penggunaan mana-mana saluran komunikasi untuk menghubungi kami, kami percaya anda telah membaca dan memahami syarat notis ini dan acara kami memproses semua maklumat yang anda dedahkan kepada kami termasuk data peribadi sebelum menjadi pelanggan. Jika anda membuka akaun, anda setuju bahawa notis ini termasuk apa-apa pengubahsuaian, akan mengawal bagaimana kami mengumpul, menyimpan, menggunakan, berkongsi dan dengan cara lain data dan hak peribadi anda dalam hubungan perniagaan kami dan selepas penematan./p>

Siapa Kami ?

Notis privasi ini digunakan untuk operasi syarikat pemprosesan data dalam Grup FxPro, iaitu:

 • FxPro Financial Services Limited, sebuah syarikat yang didaftarkan di Cyprus dan dan berpejabat yang didaftarkan di Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol dan didaftarkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perlindungan Data Cyprus,
 • FxPro UK Limited, sebuah syarikat yang didaftarkan di England dan Wales 902 dan berpejabat yang didaftarkan di 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ dan didaftarkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Maklumat (Nombor pendaftaran Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd (sebuah syarikat di Bahamas yang alamat berdaftarnya di Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas) dan didaftarkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perlindungan Data Bahamas

FxPro Financial Services Limited bagi pihak syarikat FxPro yang lain. Oleh itu, jika anda seorang pelanggan bukan Eropah, kami memproses data peribadi anda di bawah notis ini dan anda mempunyai hak untuk dilindungi dan hak yang disebut dalam notis ini.

Maklumat peribadi apa yang kami kumpulkan dan simpan?

Sebagai sebahagian daripada kerja kami, kami mengumpulkan data peribadi daripada klien kami dan bakal pelanggan:

 • Nama pertama, nama belakang dan kontak hubungan
 • Tarikh lahir dan jantina
 • Maklumat pendapatan dan harta anda termasuk maklumat mengenai aset dan hutang anda, baki akaun, laporan transaksi, penyata kewangan dan cukai.
 • Mengenai kerjaya dan pekerjaan
 • Data lokasi
 • Pengetahuan dan pengalaman dalam perdagangan, toleransi risiko dan profil risiko
 • Alamat IP, spesifikasi peralatan, dan maklumat lain yang berkaitan dengan pengalaman transaksi anda
 • Akaun bank, dompet elektronik dan butiran kad kredit
 • Maklumat mengenai kunjungan anda ke website atau Aplikasi kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, data tranfik, data lokasi, log web, dan data hubungan lain.

Kami menggunakan cookie untuk menyimpan dan mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan website kami. Cookie adalah fail teks kecil yang disimpan oleh penyemak imbas anda pada pemacu keras peranti anda. Mereka menghantar maklumat yang disimpan kembali ke hos website kami apabila anda mengakses . Cookie ini membolehkan kami menetapkan keutamaan individu dan memuatkan keutamaan peribadi anda untuk meningkatkan pengalaman anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai cookie kami di "Dasar Cookie" kami di website kami.

Kami juga menyimpan rekod tingkah laku transaksi anda, termasuk rekod:

 • Produk yang anda berdagang
 • Data sejarah mengenai transaksi dan pelaburan yang anda telah buat, termasuk jumlah yang dilaburkan
 • Pilihan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu

Kami diminta oleh undang-undang untuk memasti anda jika anda membuka akaun baru atau menambah orang baru ke akaun yang sedia ada. Undang-undang terhadap pengubahan wang haram meminta kami melihat dan merakam butiran dokumen tertentu (contohnya, foto dan bahan bukan foto) untuk memenuhi standard, diletakkan di bawah undang-undang tersebut. Bahan pengenalan, seperti yang dimintai oleh undang-undang anti-pengubahan wang haram atau undang-undang lain yang berkaitan dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda, termasuk:

 • (a) pasport;
 • (b) lesen memandu;
 • (c) kad pengenalan (jika ada);
 • (d) bil utiliti;
 • (e) sijil amanah (jika ada);
 • (f) sejarah kredit untuk individu; atau
 • (g) maklumat lain yang kami fikirkan perlu untuk fungsi dan aktiviti kami.

Jika anda adalah pelanggan perniagaan, kami minta mengumpul maklumat tambahan seperti dokumen alamat syarikat, pemegang saham, pengarah, pekerja termasuk maklumat peribadi tambahan mengenai para pemegang saham dan pemimpin. Kami berhak untuk meminta apa-apa maklumat tambahan yang kami anggap perlu mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan kami.

Kami memperoleh maklumat ini dalam beberapa cara melalui penggunaan perkhidmatan kami dan laman web kami,aplikasi membuka akaun, borang pendafteran demo, borang pendaftaran webinar, cookie website, dan teknologi pengesanan yang serupa dimasukkan ke dalam website dan Aplikasi kami, mendaftar untuk menerima berita dan kemas kini daripada maklumat yang diberikan dalam menjalankan hubungan yang berterusan dengan kami.

Kami juga boleh mengumpulkan maklumat ini tentang anda dari pihak ketiga melalui senarai pemasaran pihak ketiga yang dibeli, sumber awam, platform media sosial, broker dan cawangan, bank dan pemproses kad kredit, pangkalan data pintar berasaskan langganan dan rakan kongsi dari pihak ketiga.

Kami kadang-kadang boleh meminta maklumat peribadi lain (mis., melalui penyelidikan pasaran, tinjauan, atau tawaran istimewa). Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memenuhi keperluan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta.

Kami boleh merakam apa-apa komunikasi, elektronik, melalui telefon, secara langsung atau cara lain yang kami ada dengan anda mengenai perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan antara kami bersama anda. Rekod-rekod ini akan menjadi harta tunggal kami dan akan menjadi bukti komunikasi antara kami. Perbualan telefon sedemikian boleh dirakam tanpa menggunakan nada atau mesej lain.

Selain itu, jika anda mengakses mana-mana pejabat atau pertubuhan kami, kami mungkin mempunyai CCTV yang akan merekodkan imej anda.

Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi kepada sesiapa?

Sebagai sebahagian daripada penggunaan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada:

 • Syarikat-syarikat lain dalam Grup FxPro menyediakan perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan lain;
 • pembekal aplikasi pihak ketiga, sistem komunikasi dan platform transaksi yang disediakan oleh kami kepada pihak ketiga;
 • penyedia perkhidmatan dan penasihat pakar telah dikontrak untuk menyediakan kami perkhidmatan seperti tadbir urus, IT, analisis dan pengoptimuman pemasaran dalam talian, kewangan, peraturan, pematuhan, insurans, penyelidikan atau perkhidmatan lain
 • memperkenalkan broker dan syarikat afiliasi di mana kita mempunyai hubungan bersama,
 • pembekal perkhidmatan dan bank menangani transaksi anda;
 • uruaudit atau kontraktor atau penasihat lain menyokong atau menasihati mana-mana tujuan perniagaan kami;
 • mahkamah dan badan mentadbir yang berkenaan seperti yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang atau perjanjian kami dengan anda
 • agensi kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan yang lain;
 • mana pihak ketiga memerlukan pendedahan tersebut untuk menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat Perkhidmatan kami atau perjanjian lain yang berkaitan;
 • Sesiapa sahaja yang diberi kuasa oleh anda.

Kami berusaha untuk mendedahkan kepada pihak ketiga hanya data minimum yang diperlukan untuk melaksanakan obligasi kontrak kami . Pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami tidak dibenarkan untuk berkongsi atau menggunakan data peribadi yang kami berikan kepada mereka untuk sebarang tujuan selain memberikan perkhidmatan kepada kami.

Website kami atau aplikasi kami mungkin mempunyai pautan ke website pihak ketiga luar. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa website pihak ketiga tidak dilindungi oleh notis privasi ini dan bahawa website tersebut tidak mematuhi dasar dan piawaian privasi kami. Sila semak dengan pihak ketiga untuk proses dan prosedur keselamatan mereka.

Kapan dan bagaimana cara kami mendapatkan persetujuan anda?

Kami boleh memproses data peribadi anda untuk satu atau lebih premis undang-undang pemproses ("Dasar undang-undang") bergantung kepada tujuan khusus kami menggunakan data anda.

Dasar undang-undang adalah seperti berikut:

 • untuk memenuhi kewajiban kontrak kami kepada anda
 • untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan
 • untuk meneruskan kepentingan sah kami

Penggunaan maklumat peribadi anda tidak termasuk dalam salah satu daripada tiga alasan undang-undang ini, Kami meminta anda bersetuju. Persetujuan itu akan dibuat secara percuma dan anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam notis privasi ini atau dengan membatalkan daftar e-mel.

Kami boleh menggunakan data yang anda berikan melalui laman web kami atau sebaliknya dan data peribadi yang diberikan semasa perhubungan perniagaan kami untuk berkomunikasi dengan anda untuk tujuan promosi pemasaran serta menyediakan berita pasaran dan laporan analitis kepada anda. Saluran yang digunakan untuk komunikasi seumpamanya boleh termasuk menelefon anda, menghantar e-mel, pemberitahuan melalui portal akaun dalam talian anda dan pemberitahuan sms termasuk pemberitahuan tolak. Anda berhak untuk memilih keluar dengan menggunakan portal akaun dalam talian anda atau dengan menghantar e-mel ke DPO kami, di [email protected] menggunakan alamat e-mel berdaftar yang anda telah berikan kepada kami sekiranya anda tidak mempunyai akses ke akaun portal dalam talian anda, atau ia tidak disediakan kepada anda atas sebarang sebab.

Pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk melindungi data peribadi dan akan melaksanakannya dan mengekalkan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk memastikan keselamatan yang sesuai untuk melindungi apa-apa data peribadi yang diberikan kepada kami atau untuk mengakses data peribadi yang dihantar, disimpan atau diproses.

Kami telah melantik Pegawai Perlindungan Data untuk memastikan bahawa pengurusan maklumat peribadi mengikuti notis privasi ini dan undang-undang yang berlaku.

Kami meminta organisasi di luar FxPro untuk memproses atau mendapatkan maklumat peribadi yang mematuhi privasi maklumat ini, komited untuk menjaga hak privasi semua individu dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang terkait dan notis privasi ini.

Secara ringkasnya, langkah-langkah perlindungan data kita ada di tempat adalah:

 • Kami melatih pekerja memproseskan maklumat peribadi untuk menjaa kerahsiaan maklumat dan privasi pelanggan
 • meminta pekerjakami untuk menggunakan kata laluan dan pengesahan dua faktor semasa mengakses sistem kami;
 • Kami menggunakan firewall Cina dan pekerja hanya mempunyai akses kepada data peribadi yang diperlukan untuk tujuan kerja yang mereka tangani..
 • Kami menggunakan teknologi penyulitan data dalam penghantaran data dalam transaksi internet dan kod akses pelanggan yang dihantar melalui rangkaian
 • menggunakan firewall, sistem pengesanan pencerobohan dan enjin imbasan virus untuk melindungi daripada orang luar dan virus yang menyerang sistem kami;
 • gunakan rangkaian atau penyulitan yang selamat apabila kami menghantar data elektronik untuk tujuan pemesinan;
 • melaksanakan dasar ketelusan dalam semua ketubuhan kami dan agensi berkaitan kami dan menyediakan repositori selamat untuk rekod sebenar; dan
 • menggunakan cara fizikal dan elektronik seperti kad akses, kamera dan pengawal keselamatan untuk melindungi daripada akses tanpa izin.

Bagaimana untuk menyimpan maklumat peribadi dan berapa lama?

Kami menyimpan maklumat peribadi dalam gabung peranti storan yang selamat di komputer dan di atas kertas, rekod lain dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi maklumat peribadi yang kami terima daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses tidak sah, pengubahsuaian atau pendedahan.

Apabila kita menganggap bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan, kami akan mengalih keluar sebarang butiran yang memastikan anda atau kami akan memusnahkan rekod dengan selamat.

Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk tempoh masa yang agak lama. Sebagai contoh, kita mesti mematuhi undang-undang anti pencucian wang dan pelaburan, meminta kami menyimpan salinan dan bukti tindakan yang kami ambil berhubung dengan mengesahkan identiti anda, pendapatan dan aset, memantau transaksi anda, telefon dan e-mel, Perintah dan sejarah transaksi, mengendaliankan aduan dan rekod anda boleh membuktikan bahawa kami telah bertindak menurut peraturan sepanjang hubungan perniagaan. Rekod ini mesti dikekalkan untuk tempoh lima tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir atau lebih lama lagi jika kami dikehendaki oleh Pengawal kami.

Data peribadi yang anda berikan sebagai klien berprospek semasa pendaftaran pembukaan akaun dalam kes di mana pendaftaran tidak pernah dilengkapkan atau permohonan pembukaan akaun anda ditolak, akan dikekalkan selama enam bulan melainkan terdapat sebab pengawalseliaan yang memerlukan kami mengekalkannya untuk tempoh masa lebih panjang.

Jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran, kami akan menyimpan permintaan anda dalam senarai kami supaya kami tahu anda tidak mahu menerima pemberitahuan ini.

Data yang kami kumpulkan dari anda boleh dipindahkan ke dan disimpan di, destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”). Ia juga boleh ditangani oleh pekerja di luar EEA, mereka yang bekerja untuk kami atau salah satu daripada pembekal atau syarikat afiliasi kami. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data anda diproses dengan selamat dan mematuhi Dasar Privasi ini.

Apabila kami memindahkan data anda kepada pihak ketiga selain EEA, dalam beberapa kes, kami mungkin bergantung kepada terma kontrak standard yang berkenaan, peraturan syarikat, privasi EU-AS atau sebarang perjanjian permohonan yang sama

Jika anda ingin salinan perjanjian sedemikian, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran perhubungan di bawah

Hak anda

Sila ambil perhatian bahawa hak-hak ini tidak terpakai dalam semua kes. Anda mempunyai hak:

(a) meminta akses kepada data peribadi anda (sering dianggap sebagai "permintaan akses subjek data");

(b) merminta untuk mengedit data peribadi yang kami pegang tentang anda;

(c) permintaan untuk memadam data peribadi anda. Walaupun, sila ambil perhatian bahawa kami tidak boleh selalu mematuhi permintaan penghapusan anda atas sebab undang-undang khusus yang akan dimaklumkan kepada anda, jika ada, pada masa permintaan anda;

(d) Di mana data peribadi anda diproses, adalah tempat kami bergantung pada kepentingan sah (atau pihak ketiga) dan jika keadaan tertentu anda membuat anda ingin menentang pengendalian di platform ini, rasa itu mempengaruhi hak dan kebebasan asas anda. Anda juga berhak untuk mencabar di mana kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam beberapa kes, kami dapat membuktikan bahawa kami mempunyai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda di luar hak dan kebebasan anda;

(e) sekatan memerlukan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta agar kami menggantung pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan berikut:

 • jika anda mahu kami menetapkan ketepatan data;
 • tempat penggunaan data kami adalah haram, tetapi anda tidak mahu kami menghapus data tersebut;
 • Di mana anda memerlukan kami menyimpan data walaupun kami tidak lagi meminta data apabila anda memerlukannya untuk menubuhkan, melaksanakan atau melindungi tuntutan undang-undang; atau
 • anda telah membantah penggunaan data anda, tetapi kami perlu mengesahkan bahawa kami telah melampaui asas undang-undang untuk menggunakan data itu;

(f) permintaan anda untuk memindahkan data peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. Kami akan memberikan anda atau pihak ketiga pilihan anda, data peribadi anda dalam format berstruktur, biasa digunakan, boleh dibaca. Ambil perhatian bahawa kebenaran ini hanya terpakai kepada maklumat automatik (bukan salinan keras) bahawa anda pada mulanya bersetuju untuk menggunakan kami atau di mana kami menggunakan maklumat untuk melaksanakan kontrak dengan anda; dan

(g) batalkan persetujuan setiap kali kami bergantung pada persetujuan untuk memproses data peribadi anda.

Sila lengkapkan permintaan data peribadi melalui e-mel menggunakan alamat e-mel yang didaftarkan dengan kami, di alamat e-mel berikut: [email protected].

Kami cuba menjawab semua permintaan dalam tempoh 1 (satu) bulan. Kadang-kadang, kami boleh mengambil lebih dari 1 (satu) bulan jika permintaan anda sangat rumit atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu anda dalam tempoh 1 (satu) bulan untuk menerima permintaan dan mengemaskini kepada anda.

Kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan itu tidak berasas, berlebihan atau berulang, atau kami menerima permintaan untuk memberikan salinan tambahan data yang sama. Dalam kes ini, kami akan menghantar permintaan bayaran yang akan anda terima sebelum kami memproses permintaan anda. Di samping itu, kami mungkin menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau aduan?

Jika anda ingin menggunakan hak anda, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected] menggunakan alamat e-mel yang didaftar dengan kami.

Kami usaha menjawab semua permintaan dalam tempoh 1 (satu) bulan. Kadang-kadang, kami boleh mengambil lebih dari 1 (satu) bulan jika permintaan anda sangat rumit atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu anda dalam tempoh 1 (satu) bulan untuk menerima permintaan dan mengemaskini kepada anda.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan tindak balas kami terhadap aduan anda, anda berhak mengajukan aduan kepada pengawas kami, ICO jika anda adalah pelanggan FxPro UK Limited. atau Pesuruhjaya Perlindungan Data Cyprus jika anda seorang pelanggan dari mana-mana FxPro. Di samping itu, anda juga berhak untuk memfailkan aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data negara tempat tinggal anda.

Anda boleh mendapatkan butiran mengenai cara melakukan ini di laman web berikut:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy