FxPro Help Centre - Glossary

Tahap Margin (Margin Level)

Tahap Margin adalah margin bahawa peniaga yang telah disediakan untuk membuka lagi posisi. Dinyatakan sebagai peratusan, ia adalah nisbah ekuitas untuk digunakan margin. Ketika ia jatuh untuk 100% ini bermakna bahawa semua yang ada margin adalah pada penggunaan dan tidak ada lagi perdagangan boleh dibuka. Ia adalah dikira sebagai berikut: Margin Tahap = Ekuitas / Margin * 100.