Perintah Pasaran
PasarancTrader
Perintah perlaksanaanpesanan pasaran
Slippage
Masukkan bahagian
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had'Tidak berkenaan
Jawatankuasa
kenaikan/tanda hargaTidak berkenaan
perintah
HENTIKAN BARANG (MEMBELI, MENYELAMAT, MENINGGALKAN)cTrader
Perintah perlaksanaanpesanan pasaran
Slippage
Masukkan bahagian
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had'
Jawatankuasa
kenaikan/tanda hargaTidak berkenaan
PENSIJILAN PRODUK (PEMBELIAN, HAD PENJUAL, KADAR FAEDAH)cTrader
Perintah perlaksanaanpesanan Had
Slippage, positif.
Masukkan bahagian
Had aras untuk pesanan 'hentikan & had'
Jawatankuasa
kenaikan/tanda hargaTidak berkenaan