FxPro Help Centre: Verification

What should I do if I fail the appropriateness test?

Sebagai broker yang dikawal selia, kami dikehendaki menilai kesesuaian pelanggan kami dari segi pemahaman mereka tentang CFD dan pengetahuan tentang risiko yang terlibat.

Jika anda pada masa ini dianggap tidak mempunyai pengalaman yang diperlukan , anda boleh meneruskan dengan membuat akaun demo. Sebaik sahaja anda merasakan bahawa anda sudah bersedia dan cukup berpengalaman untuk membuka akaun langsung, dan menyedari sepenuhnya risiko yang terlibat, sila hubungi kami supaya kami boleh menilai semula kesesuaian anda.

Jika maklumat yang anda berikan kepada kami pada borang pendaftaran adalah tidak tepat, sila maklumkan kepada kami supaya kami boleh menghubungi anda untuk menjelaskan sebarang ralat.

Was This Article Helpful?