FxPro Help Centre - Glossary

Lebihan dagangan (undefined)

Suatu negara atau sektor yang dianggap mempunyai lebihan perdagangan atau baki perdagangan positif apabila mengeksport lebih banyak barang berbanding import.