FxPro Help Centre - Glossary

Tick (Tick)

Sering dikaitkan dengan pip, tanda adalah perbezaan harga pasaran semasa dan harga pasaran terakhir yang disebut harga, dengan kata lain amaun pasaran telah bergerak dalam tempoh tertentu. Tidak seperti pip, tanda bukan nombor tetap, tetapi turun naik masa nyata yang bergantung pada keadaan pasaran semasa. Sebagai contoh, dalam pasaran yang sangat cair, satu tanda boleh mewakili pip tunggal; Sebaliknya dalam pasaran tidak cair, ia boleh mewakili 30 langkah bergerak.