Alat pengiraan kos

Kalkulator Nilai Mata Wang

Kalkulator kos boleh digunakan untuk mengira caj suku tahunan setiap produk yang kami tawarkan, disesuaikan mengikut transaksi anda. Sebelum menggunakan kalkulator kos di bawah, sila lihat contoh berikut untuk mengisi ruangan dengan tepat.

Contoh::

Anda telah menghantar Euro 10,000, dan memilih mata wang Euro, Anda biasanya membuka banyak EURUSD, anda mengekalkan posisi anda rata-rata dalam 1 hari dan perdagangan rata-rata 5 kali setiap suku.

Nota: Sekiranya akaun mata wang anda berbeza dengan mata wang yang anda hantar wang anda, sila masukkan jumlah pelaburan dalam mata wang akaun anda.

Anda akan mengisi ruangan seperti berikut:

  • Masukkan jumlah pelaburan anda: 10,000
  • Mata wang akau: EUR
  • Pilih alat CFD: EURUSD
  • Saiz komersial (dalam unit): 100,000
  • Anda akan perdagangan banyak kali dalam satu perempat?: 5
  • Berapa hari kedudukan anda tetap terbuka: 1
  • Pilih jenis pesanan: Untuk mengira kos, pilih "Beli/Panjang", untuk mengira kos terpendek "Jual/Pendek"
  • Untuk mendapatkan hasil akhir, klik pada "Kira"